2022. 04. 29.

Tájékoztatás közzétételről

A mai napon az Otthon Centrum Holding Kft közzéteszi az egyedi és konszolidált, IFRS szerint elkészített 2021. évi beszámolóit, a könyvvizsgálói jelentéseket és a kapcsolódó üzleti jelentéseket.