2022. 05. 17.

TÁJÉKOZTATÁS KÖZZÉTÉTELRŐL

A mai napon az Otthon Centrum Holding Kft közzéteszi az egyedi és konszolidált, IFRS szerint elkészített 2021. évi beszámolóit, a könyvvizsgálói jelentéseket és a kapcsolódó üzleti jelentéseket.