Az Otthon Centrum pénzkezelési szabályzata

Az Otthon Centrum kiemelt figyelmet fordít minden pénzmozgásra, ezzel is támogatva ügyfeleink biztonságát.

Milyen jogcímen vehetnek át az Otthon Centrum kollegái pénzt az ügyfelektől?

 • A megbízási szerződés megkötésekor, amennyiben általános megbízást választ az eladó, a tulajdoni lap beszerzésének költsége címén.
 • Írásbeli vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeg.
 • Elfogadott vételi ajánlat esetén részteljesítés jogcímén.
 • Sikeres adásvételi szerződés esetén megbízási díjként.

Mekkora összeget vehetnek át az Otthon Centrum kollegái és hogyan kezelhetik azt?

 • A tulajdoni lap beszerzésének mindenkori árát.
 • Vételi ajánlat esetén minimum 100.000 Ft-ot, maximum az ajánlatban szereplő ingatlan ajánlott vételárának 2,5%+Áfát.
  • Elfogadott vételi ajánlat esetén az átvett összeget a végleges adásvételi szerződés aláírásakor az ingatlan tulajdonosának átadjuk, amely az adásvételi szerződés aláírásakor a vételárba beleszámít.
  • Visszautasított vételi ajánlat esetén, amennyiben nem születik ugyanarra az ingatlanra, ugyanattól a vevőtől új ajánlat, a vevőtől átvett összeget haladéktalanul visszaadjuk a vevőnek.
 • A megbízási szerződésben feltüntetett megbízási díjnak megfelelő összeget.
  • A megbízási díj kiegyenlítése elfogadott vételi ajánlat esetén történhet két részletben. Az első részlet az ajánlat elfogadásakor, a fennmaradó rész az adásvételi szerződés aláírásakor.


Kik jogosultak bármilyen jogcímen pénzt átvenni ügyfeleinktől?

Az adott ügyletben eljáró franchise partner, irodavezető, vagy az Otthon Centrum szerződött tanácsadója.

Hol történhet pénzátadás?

 • A tulajdoni lapra átadott összeg a megbízás aláírásának helyszínén.
 • A vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeg minden esetben az Otthon Centrum irodájában.
 • A megbízási díj az adásvételi szerződés aláírásának helyszínén.

A pénzmozgásokat minden esetben dokumentáljuk. Kérjük, Ön is fordítson kiemelt figyelmet a dokumentumok pontosságára!

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, további kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.